Bergstrøms tivoli kommer også i år.

De trenger medhjelpere til å stå på stands. 
Send en email til Festivalleder Karl Hope Jr.